CE İŞARETİ ( BELGESİ)
CE belgelendirme kapsamımız :
 • CE Markalama (Tüm Kapsamlar)
 • G işareti (Yapı Malzemeleri)
 • Pi İşareti (Basınçlı Kaplar)
 • Wheel Mark (Denizcilik)
 • ADR (Tehlikeli Madde Taşımacılığı)

CE Belgesi Almak
CE İşaretinin uygulanması aşağıdaki kriterlerle belirlenmektedir.
CE İşareti,  bir ürünün belirlenen sağlık, güvenlik, çevrenin ve tüketicinin korunması gereklerine uygun olduğunu gösteren bir birlik işaretidir. CE İşareti, tüketiciye bir kalite güvencesini sağlamaz.
Her şeyden önce CE İşareti resmi bir işarettir ve bütün AB Ülkelerinde geçerlidir.
İşaret, yalnız kontrol amaçları için tabiatları itibariyle geniş amaçlı olan direktiflere uygunluğun gösterilmesi konusunda kullanılmalı ve bu yolla işaretin kapsamı, alan içindeki konulardan; milli mevzuatı tamamı ile değiştirmelidir.
İşaret, mamulün veya imalatçının temel gereklere uyduğunu ve mamulün pazarda kısıtlamalarla karşılaşmadan yer alabilmesi için, imalatçı veya üçüncü şahısların ilgili uygunluk değerlendirmesi çalışmalarını gerçekleştirmiş olduğunu beyan etmeli veya belirtmelidir.
İşaret, mamulün üstünde yer almalıdır. Ancak belli konularda direktifler, işaretin mamulün ambalajında veya beraberindeki dokümanda yer almasına izin verebilir.
İşaret, verildiği mamul e ve bütün temel gereklerle ilgili olmalıdır. Eğer mamul farklı direktiflerin kapsamında ise, mamulün üzerinde taşıdığı işaret bütün bu direktiflere uygunluğu belirtecektir. İşaretin mamul üzerinde taşınmasından sorumlu olan kişi bütün direktiflere uygunluğu temin etmelidir.
İşaret mamulün hangi standarda veya direktife uygun imal edildiğini beyan etmemelidir. Bu tip bilgiler test raporları veya uygunluk belgelerinde yer almalıdır.
CE İşareti hangi prosedürün takip edildiğinin; göstermemesine rağmen, uygunluk değerlendirmesi modüllerinden herhangi birinden; üçüncü bir taraf girdiği taktirde bunu belirtmek amacıyla bu kuruluş kendin; markasını mamulünün üzerinde CE işareti ile beraber yer almasını temin eder. İşaret aynı zamanda kullanıldığı yılın son iki rakamını beraberinde taşımalıdır. CE İşareti mevzuata uygunluğu beyan ettiğinden, Avrupa standartlarına ve milli standartlara uygunluğu gösteren milli işaretler geçerliliklerini korurlar. Bununla beraber, bu milli standartlara uygunluk işaretleri, topluluk mevzuatına uygunluğu belirtmezler. Bu nedenle, CE İşareti, konuyla ilgili bütün milli regülasyonların yerine geçen geniş kapsamlı topluluk direktiflerine uygunluğu gösteren tek işarettir. Bu durum ise, CE işaretinin, artık uygulamada geçerliliği kalmayan milli işaretlerin yerine kullanılacağı anlamına gelir.
CE uygunluk işareti CE harflerini taşır. Eğer CE İşaretinin boyutları küçültülür ya da büyültülürse, yukarıda verilen çizimin oranları sabit tutulmalıdır. Üye ülkeler, CE İşaretinin yanlış kullanımı ya da tüketicinin aldatılması durumunda, ulusal yasalarının elverdiği bütün tedbirleri alacaktır.

 
Sayfa başı
Sayfa başı
 
EGE Danışmanlık, CE (Conformité Européenne) Markalama ve Ürün Belgelendirme
Avrupa Birliği ülkelerinde üretilen veya bu ülkelere giren ürünler hakkındaki gerekler ilgili AB direktiflerinde tanımlanmaktadır. Tanımlanan gereklerin yerine getirildiği ürünlere CE markasının uygulanması ile kanıtlanmaktadır.
CE belgelendirilmesi yapılan ilgili direktifler :
 • 95/16/EC Asansör
 • 93/42/EEC Medikal Cihazlar
 • 90/396/EEC Gaz Yakan Cihazlar
 • 89/336/EEC EMC
 • 98/79/EC IN VITRO Tanı Cihazları
 • 88/378/EEC Oyuncak
 • 73/23/EEC LVD
 • 89/106/EEC Yapı Malzemeleri
 • 98/37/EC Makina
 • 96/98 Denizcilik Ekipmanları
 • 94/25/EC Gezi amaçlı Tekneler
 • 87/404/EEC Basit Basınçlı
© 2010 EGE Danışmanlık ve Tic. Ltd.Şti. Her Hakkı Saklıdır
Gizlilik
Kullanım Koşulları ve Hukuki Şartlar