© 2010 EGE Danışmanlık ve Tic. Ltd.Şti. Her Hakkı Saklıdır
Gizlilik
Kullanım Koşulları ve Hukuki Şartlar

EĞİTİM, SEMİNER, ZİRVE ve SERTİFİKA PROGRAMLARI
 • CRM MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ
 • YAŞAM KOÇLUĞU
 • TOP MANAGEMENT ACCELERATED PROGRAM ( ÜST YÖNETİM HIZLANDIRILMIŞ GELİŞİM PROGRAMI )
 • YÖNETİMDE İLETİŞİM
 • HASTA DANIŞMANI SERTİFİKA PROGRAMI ( HASTA İLETİŞİMİ )
 • STRES YÖNETİMİ
 • DIŞ TİCARET UYGULAMALARI
 • KİŞİSEL HİJYEN EĞİTİMİ
 • İNSAN KAYNAKLARI SERTİFİKA PROGRAMI
 • PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ (GENEL)
 • PERSONEL SEÇME VE YERLEŞTİRME
 • PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMLERİ
 • EKİP ÇALIŞMASI
 • FİNANSAL EĞİTİMLER ( BASEL II )
 • MESLEKİ TEKNİK EĞİTİMLER
 • GELECEĞE STRATEJİK BAKIŞ
 • HASTANE AKREDİTASYON KRİTERLERİ
 • EUROCUS Customer Cunsomer Citizen Friendly ( Müşteri / Tüketici/Vatandaş Dostu )
 • AİLE ŞİRKETLERİ VE KURUMSALLAŞMA ( HOLDİNGLER / GRUP ŞİRKETLERİ )
 • KRİZ YÖNETİMİ
 • GLOBALGAP İYİ TARIM UYGULAMALARI
 • BRC IOP TEMEL EĞİTİMİ
 • TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
 • JIT / TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME)
 • 5S VE GÖRSEL FABRİKA
 • YALIN ÜRETİM
 • ZAMAN YÖNETİMİ
 • PROJE YÖNETİMİ
 • KALİTE MALİYETLERİ
 • ÇAĞDAŞ YÖNETİM TEKNİKLERİ
 • KRİZ YÖNETİMİ
 • PAZARLAMA VE SATIŞ YÖNETİMİ
 • FRANCHISING
 • OTOMOTİV SERTİFİKA PROGRAMI
 • ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİM SERTİFİKA PROGRAMI (ISO 9001;ISO 14001;OHSAS 18001)
 • ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ İÇ TETKİKÇİ SERTİFİKA PROGRAMI      (ISO 9001;ISO 14001;OHSAS 18001)
 • ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
 • ISO14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
 • OHSAS 18001 İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI
 • ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ (HACCP)
 • ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
 • ISO 17025 LABORATUAR AKREDİTASYONU
 • ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İÇ DENETÇİ
 • ISO14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ İÇ DENETÇİ
 • OHSAS 18001 İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI İÇ DENETÇİ
 • ISO 9001 BAŞ DENETÇİLİK (IRCA KAYITLI LEAD ASSESSOR )
 • ISO 16949 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (OTOMOTİV SEKTÖRÜ)
 • FMEA HATA MODLARI VE ETKİLERİ ANALİZİ
 • APQP İLERİ ÜRÜN KALİTE PLANLAMASI (OTOMOTİV SEKTÖRÜ)
 • PPAP İLK ÜRÜN ONAYLAMASI (OTOMOTİV SEKTÖRÜ)
 • MSA ÖLÇÜM SİSTEMLERİ ANALİZİ
 • SPC  İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROLÜ
 • SÜREÇ YÖNETİMİ
 

GÜNCEL EĞİTİMLER

EUROCUS
Tüketici
Dostluğu

BUSINESS TRAINING CENTER
Yönetim Sistemleri Eğitimleri
Kurumsal Eğitimler
Kişisel Gelişim Eğitimleri