PROJE PLANI

Tüketiciye güven verir...
EUROCUS (Tüketici/Müşteri/Vatandaş Dostu) Nedir:

İngiliz temiz ticaret kuralları, uluslararası şikâyet yönetim standartları ve evrensel tüketici hakları ile yerel yasal gerekleri temel alan, tüketiciye güven veren bir metoda dayanan, tüketici dostluğunu ölçümleme ve güvence sertifikasyonudur. Bu onayı hak eden ilgili kurum/kuruluşun marka değerini yükseltir.

Eurocus Onaylı Tüketici Uygulama Kodları

Eğer bir kuruluş EUROCUS logosunu kullanma hakkına sahip olmuşsa, güven verici anlayışla tüketiciyi koruyacak yüksek standartlarda ve tüm tüketici yasal şartlarına uygun çalışır. EGE Danışmanlık-Eurocus Onaylı Kuruluşlar;
 • Tüketicinin problemleri oldukça,  dürüstçe ve tüketici dostluğu duyarlılığında çözer
 • Mükemmel müşteri hizmetlerini garanti eder,
 • Tüketiciye sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili temiz ve yanıltıcı olmayan bilgiler verir,
 • Müşteri şikâyetleri ile ilgili tüketici dostu, çağdaş ve hızlı prosedürler uygular,
 • Açık ve adil tüketici sözleşmeleri (süre, fiyat, şartlar vb. ) kullanır,
 • Tüketici ile bir sorun yaşamışsa, bu sorunların çözümü için tüketici açısından düşük maliyetli çözümleri tercih eder,
 • Tüketiciye ait kişisel bilgilerin gizliliğine değer vererek tüketici onayı olmadan kullanmaz ve tüm hizmet süreçlerinde tüketici güvenliğini sağlar.
 
 
 
 
Sayfa başı
Sayfa başı
Sayfa başı
 
© 2010 EGE Danışmanlık ve Tic. Ltd.Şti. Her Hakkı Saklıdır
Gizlilik
Kullanım Koşulları ve Hukuki Şartlar
Eurocus Sertifikasyonunun Amacı
Tüm sistemler farklı bakış açıları ile incelendiklerinde mükemmeliyet yolunda aşama sağlayabilirler. Farklı bakış ile zenginleştirilemeyen sistemler durağanlaşmaya mahkûm olmaktadırlar.
Müşterilerden/tüketicilerden/vatandaşlardan ulaşan şikâyetler farklı yaklaşımlar için önemli bir fırsat olarak değerlendirilmek zorundadır. Çünkü herhangi bir sorun veya iyileştirme önerisi olduğunda çok az sayıda müşteri bunu ilgili kuruluşa iletmektedir, geri kalanı ise iletmeden başka bir kuruluşu tercih edebilmektedir. Şikâyeti ileten müşteri/tüketici/vatandaş kalıcı olduğunun ve böyle de kalmak istediğinin işaretini vermektedir.
Müşterilerinin önemini anlamış ve onların yüksek düzeyde memnuniyetini sağlamak üzere kuruluşlar EUROCUS Onaylı Tüketici Uygulama Kodlarını bir fırsat olarak değerlendirmektedir.  Tüketici beklentilerini önceden görmek ve ötesine geçmek isteyen kuruluş bu sistemin kurulması ile tüketici güvenini artıracak, olası şikâyetlerin ele alınması, değerlendirilmesi, sonuçlanması ve düzenli denetimlerle sürekliliğin sağlanmasını gerçekleştirilmiş olacaktır. 
Temiz ticaret kurallarına, Evrensel Tüketici Haklarına uyum ve yerel tüketici yasalarına gösterilen özen ve saygı, tüketici nezdinde güven unsurunu artıracak bu da ilgili kurum/kuruluşun marka değerini ve itibarını yükseltecektir.

Eurocus'ın Yararları
Kurum/Kuruluş ve müşteri/tüketici/vatandaş açısından incelendiğinde yararları sıralanırsa;

Kurum/Kuruluş Açısından;
 • Müşterilerin kalıcılığının sağlanması; Eurocus Onaylı Tüketici Uygulama Kodları ile müşteri ilişkilerinin arttırılması sağlanır
 • Markanın değerinin daha da arttırılması; memnuniyet yönetim sistemi ile paydaşlara şikâyetleri ele almak, değerlendirmek ve sonuçlandırarak sürdürmek açısından kararlı olunduğu gösterilir
 • İç iletişim ve işlem etkinliğinin arttırılması; memnuniyet sisteminin kurulması ile iletişim yolları tanımlanacak, müşteriler/tüketiciler/vatandaşlar ile beraber çalışma alışkanlığı ilerletilerek şikâyet kaynakları belirlenerek eğilimler saptanacaktır
 • Sürekli iyileşme; müşteriler ile sağlanan beraber çalışma yeteneği ve buradan sağlanan bilgiler sürekli iyileşme için fırsatları gösterecektir
 • Mevcut yönetim sistemleri ile uyumlu olması
 • Kuruluş hizmetlerinin bağımsız olarak tüketici bakış açısından izlenmesini ve değerlendirilmesini sağlar
 • Temiz ticaret kuralları, evrensel tüketici hakları ve yerel tüketici yasalarının uyumunun tam izlenmesini sağlar
 • Müşteri değerlendirmelerinin izlenmesini sağlayarak satışların/verimliliğin artmasını sağlar

Müşteri/Tüketici/Vatandaş Açısından;
 • Sorunların dinleniyor olması; şikâyetlerin iletiminde ulaşılabilir kurum/kuruluş olması
 • Kurum/Kuruluşa güven oluşması; iletilen sorunların çözüme ulaştırılması ve müşterini bilgilendirilmesi ile iletişim ve bağ sağlanması
 • Kuruluşun tercih nedeni olması; müşteri/tüketici/vatandaş memnuniyeti yönetim sistemi kurmuş ve uygulamakta olan kuruluşun güven vermesi
 • Hizmet veya ürün alımından önce ilgili kuruluşla ilgili ön bilgi almasını sağlayarak güvenli alışveriş yapmasını sağlar.