© 2010 EGE Danışmanlık ve Tic. Ltd.Şti. Her Hakkı Saklıdır
Gizlilik
Kullanım Koşulları ve Hukuki Şartlar
Proje Amacı / EGE Danışmanlık Sağlık Sektörüne Bakış Açısı

Sağlık alanında 2000 ‘li yıllardan başlayan değişim yaşanmaktadır. Değişimin gerektirdigi gereksinimler, AB mevzuatlarına uyum hazırlıkları ve vatandaş beklentilerinin artması sağlıkta hizmet sunumu kriterlerinde önemli değisiklikler getirmis ve getirmektedir. Bu çerçevede özellikle hastane yönetimi ile ilgili hem özel hem de kamu hastaneleri için çok sayıda mevzuat çıkmış veya güncellenmistir.

Özel Hastaneler Yönetmeliği ile ve kamu alanında da hasta güvenliği, hasta hakları, ilaç yönetimi, hizmetiçi eğitimler, hekim seçme hakkı, acil servis, performans kriterleri, kalite yönetimi vb. alanlarda uygulamada zorunluluklar getiren yenilikler ortaya çıkmıştır. Bunun yanısıra Sağlık Bakanlığı’nca JCI rehberliğinde USAS (Ulusal Saglık Akreditasyon Sistemi ) çalışmaları yürütülmektedir. Pek çok yeni mevzuat bu kriterleri kullanmaktadır.

Mevcut durumda ise uluslararası büyük özel hastanelerin bir kısmı ve bazı üniversite hastaneleri dışında , genel olarak diğer özel hastane ve poliklinikler ile kamu hastanelerinin organizasyon yapılarında eksiklikleri tamamlamaya yönelik geçiş dönemi yaşamaktadır.Tıbbi süreçlerin yönetimi dışında kalan alanda ise henüz yeterince bilgi birikimi ve insan kaynağı oluşmamıştır.
Sonuç olarak EGE Danışmanlık Hastane Sektörel Projesi ile ;

HASTANE AKREDİTASYONU ve ÖZEL HASTANE KRİTERLERİ
Hastanelere;
 • İhtiyaca yönelik alanlarda , hastanelerin mevcut organizasyonlarda insan kaynaklarını geliştirmek,
 • Hastanelerin yeni mevzuatlara ve denetim kriterlerine uyumunu sağlamak,
 • Hastane hizmet sunumlarının geliştirilmesine yönelik bilgi kaynakları oluşturmak,
 • Nihai faydalanıcı olan hasta ve yakınlarında hizmet sunumları ile ilgili beklentileri karşılamak.
amaçlarını taşımaktadır.

Akreditasyon
 • Akreditasyon, sağlık tesislerinin veya programların; prosedürler, fiziksel yapılar, idari ve finansal süreçler ve bakım kalitesine ilişkin sonuçlarla ilgili bir takım standartlara göre "dış" değerlendirme sürecidir.
 • Akreditasyon gönüllüdür.
 • Akreditasyon, bir kurumun, hasta bakım kalitesi sağlaması, güvenli bir çevre temin etmesi ve hastalara ve personele yönelik riskleri azaltmak için sürekli olarak çalışması yönünde gözle görülür bir taahhüt sağlamaktadır. Akreditasyon, etkili bir kalite değerlendirme ve yönetim aracı olarak dünya çapında önem kazanmıştır.

Akreditasyon kriterleri uygulamış hastanelerde oluşan iyileşmeler :
 • Kalite kültürü gelişmiştir.
 • Çalışanların mesleki konularda, kalite konusunda ve hastane yönetimi / işletmeciliği konusunda eğitimi gündeme gelmiştir.
 • Başvuru ve hazırlık sürecinin eğitici etkisi sonucu hastaneler kendi kendilerini denetlemeye başlamışlardır.
 • Tıbbi disiplin konularında ilerleme kaydedilmiştir.
 • Hastane, çalışanların performanslarını değerlendirmeye önem vermiş ve karşılaşılan sorunlar konusunda tedbirler alınmıştır.
 • Hastane içi bölümler arası yatay ve yöneticilerle çalışanlar arasındaki dikey iletişim önemli oranda artmıştır.
 • Tıbbi kayıtların kalitesi yükselmiştir. Önceden kullanılmadan atılan tıbbi kayıtlar değerlendirme için kullanılacağından çalışanlar düzgün kayıt tutmaya önem vermişlerdir.
 • Çalışanların (özellikle hekimlerin) kuruluşa karşı olan tutumu değişmiştir. Önceden hastaneyi bir araç olarak gören çalışanlarda kuruma karşı bir sorumluluk duygusu
oluşmuştur.