© 2010 EGE Danışmanlık ve Tic. Ltd.Şti. Her Hakkı Saklıdır
Gizlilik
Kullanım Koşulları ve Hukuki Şartlar

KONUKSEVER AVM PROJESİ
Projenin Amacı / EGE Danışmanlık AVM Bakış Açısı

Ülkemizde 1987 yılından itibaren kurulmaya başlanmış olan Alışveriş Merkezlerinin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. AVM'leri ilgili tüm paydaşlar açısından amaçlarına uygun olarak son derece memnuniyet verici sonuçların alınmasına katkıda bulunmaya devam etmektedirler. Günümüzde metropollerde yoğun olarak AVM'lerinin kurulduğu ve geniş müşteri kitlelerine ulaşıldığı görülmektedir. Yoğun kurulumun sonucu olarak AVM'leri arasındaki rekabet artmakta ve ulaşılmış olan yüksek standarttaki mimari yapı, yüksek nitelikli mağaza bileşimi gibi unsurların da rekabet açısından yeterli olmadığı anlaşılmaya başlanmıştır.

AVM çatısı altında AVM-Mağaza-Ziyaretçi (Konuk) halkasındaki ziyaretçi pek çok seçenek arasından istediğini seçme konusunda daha serbest davranabilmektedir. Burada müşteri ilişkileri yönetimi önem kazanmaktadır.
  • AVM Karşılıklı Etkileşim Paydaşları
Müşteri İlişkileri Yönetimi'nin (CRM) ön plana çıktığı bu koşullarda, AVM'nin karşılıklı etkileşim içinde olduğu mağazalar ve ziyaretçileri (konukları) ile oluşturduğu AVM karşılıklı etkileşim paydaşlarının birbiri ile olan ilişkilerinin ortaya konarak irdelenmesi ve gerekli olan yerlerde düzenlenmesi artarak önemli rol oynamaktadır.

EGE Danışmanlık, KONUKSEVER AVM projesi ile bahsi geçen etkileşim paydaşlarının birbirleri arasındaki sadakat ve bağın güçlendirilmesi ve kişiye yönelik hizmetlerin ön plana geçirilmesi hedeflenmiştir.
Projenin Yararları

Projenin yararları karşılıklı etkileşim paydaşları açısından ayrı ayrı irdelenmesi uygun olacaktır çünkü; AVM, ziyaretçisine otopark, bebek odası, gezinme alanları gibi ortak alanları doğrudan sunarken, mağazalar üzerinden de faaliyet alanının temelini oluşturan hizmetleri sunmaktadır. Bu ilişki ortamında ziyaretçi için tüm hizmetler genel anlamda iç içe geçmiş gözükmekte ve aralarındaki sınır her zaman kesin olamamaktadır. EGE Danışmanlık, bu proje ile tüm etkileşim paydaşlarının yararına olacak şekilde bütünleşmiş çözümler sunulmaktadır.
Ziyaretçi Yönünden Yararları
KONUKSEVER AVM Programı ile alışıldık AVM ziyaretinden farklı beklentileri yerine getirecektir. Tüketici hakları ve memnuniyetine üst seviyede önem verildiğini ve bu amaçla denetlenmiş mağazalarda yapacağı kartlı alışveriş ile ek yararlar sağlayacağının bilincinde olacaktır.

Mağaza Yönünden Yararları
Tüketici hakları ve memnuniyeti/şikayeti yönetimi sistemini kurmaya/geliştirmeye hazır olan mağaza tüketici gözünde ek değer kazanacak ve "EUROCUS" uluslararası sertifikasyon sağlayacaktır
.    
AVM ve ziyaretçilerine yönelik ayrıntılı raporlamalar alabilecektir (sektör, bölge, cinsiyet, ürün grubu vb.)
AVMPUAN ölçümleme konusunda işbirliğimiz ile binlerce tüketicinin marka ve hizmetleri ile ilgili düşünceleri konusunda detaylı raporlamalar alacaktır.
 
EUROCUS CERT sayesinde müşteri güvenini sağlayarak satışlarını arttırabilme olanağını bulacak ve müşteri sadakati yaratacaktır. 

AVM Yönünden Yararları
Diğer AVM’lerine göre farklılaşmayı sağlayarak ziyaretçilerine (konuklarına) verdiği önemi somut olarak ortaya koyma iradesini göstermiş olacaktır.
   
Mağazaları işletme yönetmeliğine uygunluk açısından izleyebilecektir.
  
AVMPUAN ölçümleme konusunda işbirliğimiz ile binlerce tüketicinin marka ve hizmetleri ile ilgili düşünceleri konusunda detaylı raporlamalar alacaktır.
               
KONUKSEVER AVM projesi sayesinde müşteri sadakatinin arttırılması sağlanacak ve bu yolla ziyaretçi sayıları ve alış veriş ciroları arttırılabilecektir.

Sayfa başı
Sayfa başı